Gesloten tijd, de echte betekenis

De gesloten tijd zorgt altijd voor veel verwarring, onder vooral snoekvissers. Mag je nu wèl of niet in de maanden maart en juni gericht op snoek vissen? Hèt antwoord is zeer simpel: het mag. In dit artikel zal ik proberen uit te leggen waarom, met behulp van de visserijwet…

Onze algemene visserijwet is in 1963 geschreven. In 1985, dus alweer 20 jaar geleden is deze aangepast. In 1985 werden nieuwe minimummaten en gesloten tijden afgesproken. Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen, artikel 2 van een in 1985 ingevoerd reglement:

Artikel 2
Vis, behorende tot de onderstaande soorten dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald in de achter de desbetreffende soort vermelde gesloten tijd, weer in hetzelfde water te worden teruggezet:
a baars, barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep, snoekbaars, winde en vlagzalm: 1 april tot en met 31 mei.
b snoek: 1 maart tot en met 30 juni.
c beekforel, beekridder, bronforel, zalm en zeeforel: 1 oktober tot en met 31 maart.
Bron: Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985, visserslatijn.nl


Hier staat dus de enige definitie van gesloten tijd: tussen de twee genoemde data moet de vissoort waarvoor deze geldt direct in hetzelfde water worden teruggezet. Dit is dus precies dezelfde regeling als de minimummaat regeling, de vis die onder de maat is, moet ook direct in hetzelfde water worden teruggezet. Dit betekend niet, dat er niet gericht op deze vissoort gevist mag worden.

Het zal misschien voor een aantal moeilijk zijn te begrijpen dat 'gesloten tijd' niet betekend dat je niet gericht op een bepaalde vissoort mag vissen. Daardoor ontstaan ook veel discussies, onder andere op het internet. De Nederlandse wet gaat er nog steeds vanuit dat de meeste vissers hun vis meenemen, daarom is er een gesloten tijd èn een minimummaat die ervoor zorgt dat de vis de kans krijgt om te paaien.

Een 'Aasverbod' is geen 'gesloten seizoen'
Vanaf 1 april tót de laatste zaterdag van mei geldt er een aasverbod, dit aasverbod maakt het vissen op roofvis onmogelijk:

Artikel 6
1. Het is verboden te vissen van 1 april tot en met 31 mei met:
a de hengel, voor zover geaasd met slachtproducten, worm, een levend of dood visje, een stukje vis of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen met een afmeting van ten hoogste 2,5 cm;
(...)
Bron: Reglement Binnenvisserij 1985, ovb.nl


Dit is een duidelijke regel, waar niets bij verzonnen kan worden: met deze aassoorten mag in de genoemde tijd gewoon niet gevist worden. Doet men dit wel dan is men in overtreding.

Laatste zaterdag van mei of 31 mei?
De laatste zaterdag van mei staat bekend als de Nationale Hengelsportdag. In de visserijwet staat dat het hierboven genoemde aasverbod geldt van 1 maart tot en met 31 mei, echter op de site van de OVB wordt vermeld dat dit aasverbod geldt tot de laatste zaterdag van mei. Na een mail aan de OVB werd duidelijk:

Officieel is het 31 mei, maar ieder jaar wordt ontheffing aangevraagd aan de Minister om te vissen op de laatse zaterdag in mei. Normaal geeft de minister altijd toestemming. Verder meldde de OVB: "Je weet maar nooit. Wij gaan ervan uit dat het de laatse zaterdag wordt."Wees Verstandig
Volgens de wet mag er dus gewoon tussen 1 maart en 1 april op snoek gevist worden. Het is echter moeilijk in te schatten wanneer de snoek paait, dit kan gemakkelijk al in februari, maar ook pas in april of mei. Daarom in het belangrijk dat snoekvissers zelf het initiatief nemen, om wanneer ze merken dat de snoeken gaan paaien òf vol kuit zitten, de hengels even te laten staan.

Let op: deze wet is landelijk, maar verenigingen kunnen voor hun eigen water andere reglementen opstellen. Dit geldt altijd voor uw water, maar veel verenigingen doen er nog een schepje bovenop, en stellen een aasverbod in van bijvoorbeeld 1 februari tot 1 augustus. Kijk dus altijd in je vergunning naar de reglementen en de definities van 'gesloten tijd' die hierin staan.  Mag je de hengels uitwerpen, breng dan ook altijd even een bezoekje aan Fishinn.nl, alles voor het roofvissen voordelig online! UPDATE!

Zoals te zien stamt dit artikel uit 2004. In de loop der jaren zijn er een aantal belangrijke zaken veranderd, lees daarom ook het recentere artikel 'Alles over de gesloten tijd' op Roofvisnet!

 

 

 

 

 

Om de bijhorende reacties te bekijken heb je een account nodig.

Registreer of log in als je reeds een account hebt.

Leden

21897

Foto's

92105

likes

290